Center Gorenjska logo
Center Gorenjska Center Gorenjska Center Gorenjska Center Gorenjska

Obnova

Poleg manjših rušitvenih del, ki jih je bilo potrebno izvesti v samem objektu, se na sami stavbi niso izvajali večji gradbeni posegi.

Glede na dejstvo, da je objekt padel pod režim kulturne dediščine ravno zaradi svoje lupine, ki v 2/3 predstavlja poliestrsko fasado smo skupaj s priznanim arhitektom Cirilom Oblakom, ki je objekt zasnoval, pričeli iskati najboljše tehnične in finančno sprejemljive rešitve adaptacije in posodobitve objekta. Glede na dragocene izkušnje, ki smo jih lahko dobili iz primera vzdrževanja poliestrske fasade letališke stavbe na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ki je prav tako avtorko delo arhitekta Oblaka. Iz posredovanih izkušenj smo potegnili naslednje zaključke da, je demontaža poliestrskih elementov zelo tvegan poseg, saj bi bilo potrebno elemente previdno demontirati, pri čemer je zelo velika verjetnost poškodb in uničenja posameznih segmentov, prav tako, pa bi bilo potrebno natančno ponovno pritrjevanje glede na staro zaporedje zaradi deformacij materiala, ki so nastale v 35 letih izpostavljanja materiala zunanjim vplivom. Časovno in finančno najbolj racionalna je bila tako obnova poliestrskih elementov na samem objektu. Izvajalec je tako najprej odstranil vse nanose do poliestrskih vlaken, izvedel potrebne sanacije z uporabo ustreznih kitov in smol, ter ponovno nanesel sloj barve.

Obnova Centra Gorenjska

Čeprav je objekt brezčasen smo skupaj z arhitektom sklenili zunanjost poživiti z močnimi kontrastnimi barvami, ki so se sicer v sledovih pojavljale že v prvotnem zunanjem izgledu. Prav tako so se spremenila vhodna pročelja, kjer smo stare poliestrske elemente nadomestili z novimi steklenimi, v katerih se refleksira nebo.

Največji izziv pri adaptaciji je sigurno predstavljala izvedba ustrezne toplotne izolacije lupine.

Kar nekaj časa smo iskali tehnične rešitve za uporabo tehnologije vpihovanja celulozne izolacije, vendar bi to pomenilo grob poseg v konstrukcijo poliestrske fasade, ki pa je bila že skoraj povsem obnovljena. Tako smo se odločili, da celoten objekt dodatno izoliramo iz notranje strani, tako, da smo vse obstoječe zunanje betonske stene obložili s slojem 20 cm izolacije. Spodnji del fasade, kjer ni poliestrskih elementov, smo iz zunanje strani dodatno izolirali z grafitnim stiroporjem.

Vsa dela in izvedbo glede izolativnosti objekta smo izvajali v skladu z novimi gradbenimi in okoljskimi standardi. Prav tako pa smo sledili priporočilom standarda PHPP`07, ki opredeljuje način gradnje pasivnih objektov.

Stara zasteklitev objekta je bila povsem neprimerna, saj so okna prestavljala predele velikih toplotnih izgub, tako smo se odločili , da vse stavbno pohištvo v objektu nadomestimo z novimi PVC okni in vrati s petkratnimi profili sistema REHAU BRILLANT z dvojnim tesnjenjem, kar omogoča odlično zvočno in toplotno izolativnost. U je nižji od 1,3W/m2K za cele elemente, okvir in zasteklitev skupaj.

Okna in stekleni fasadni elementi so zastekljeni s termopan steklom 1-RX warm, k 1,1 W/m2k. Profili so stabilizirani z Cazn, kar pomeni, da ni sevanja.

Glede na spremenjeno funkcijo objeta, saj se je iz industrijskega (proizvodno – poslovnega), spremenil v poslovno – trgovskega, je bilo potrebno povsem na novo urediti elektro in strojne instalacije.

Tako elektro kot strojne instalacije so projektirane in zasnovane na način, da čim manj obremenjujejo okolje in so energetsko varčne.

Obnova Centra Gorenjska

Stara svetila na volframovo nitko smo nadomestili z varčnimi sijalkami.

Na parkirišču smo stara svetila zamenjajo s svetili, ki so energetsko varčna in svetlobno ne onesnažujejo in obremenjujejo okolja. Prav tako smo v objekt namestili sodobni sistem krmiljenja, s katerim se optimizira uporaba električne energije. Sistem je bil vgrajen z namenom zmanjšanja obratovalnih stroškov. S tem se posledično zmanjšana poraba energije in izpust emisij.

Zamenjava vseh strojnih inštalacij se je izvedla v skladu s predpisanimi standardi in sodobno metodologijo. Staro kotlovnico smo nadomestili z novo. Objekt ogrevamo s sistemom toplotnih črpalk voda – voda znamke Clivet skupne moči 210 kW, COP črpalke je višji od 4, kar zagotavlja tehnološko najbolj dovršeno pridobivanje toplotne energije. Poleg tega je v objektu nameščen tudi toplotni rekuperator, kar omogoča ponovno uporabo vsaj 65% toplotne energije iz objekta odvedenega zraka.

Z umestitvijo teh dveh sistemov v objekt se je zmanjšal izpust ogljikovih, dušikovih in žveplovih oksidov ter trdih delcev, prav tako pa se je bistveno znižal strošek ogrevanja objekta.

Notranjost objekta je prostorsko popolnoma preurejena in ima vgrajene sodobne materiale. Predelne stene in stropi so izvedeni z mavčnokatronskimi ploščami, v prostorih, ki nimajo oken, pa smo naravno svetlobo zagotovili preko Solar tubov.

Obnova Centra Gorenjska