Center Gorenjska logo
Center Gorenjska Center Gorenjska Center Gorenjska Center Gorenjska

Zgodovina objekta

Kranj v 60 in 70 letih prejšnjega stoletja najhitreje razvijajoče se industrijsko mesto v bivši Jugoslaviji. Mesto v katerem je bila močno razvita tekstilna, obutvena in elektro industrija. Industrija, kateri proizvodi so bili ambasadorji razvoja v svetovnem merilu.

Tovarno – proizvodno - poslovni objekt Gorenjska oblačila je skupina mladih Kranjskih arhitektov pod vodstvom Cirila Oblaka in Fedje Klavora zrisala leta 1972.

Gradnja objekta je bila zaključena leta 1974 in je že takrat predstavljala arhitekturni presežek svojega časa. Objekt je arhitekturno zanimiv zaradi svojega dinamičnega izgleda in sicer ga je sestavljala proizvodna hala v dveh nadstropjih, vezni hodnik in upravna stavba prav tako v dveh nadstropjih. Oba dela z veznim hodnikom sta podkletena, tako, da neto kvadratura obstoječega objekta znaša 5.375,54 m2.

Brezčasnost je objektu zagotovila poliestrska fasada, za katero sta arhitekta prejela Prešernovo nagrado. Zaradi vsega zgoraj navedenega je objekt leta 2008 prešel pod spomeniško varstvo Zavoda za kulturno dediščino RS in sicer kot spomenik stavbne dediščine industrijske arhitekture 20 stoletja.

Do leta 2006 je v objektu obratovala tekstilna tovarna, ki je proizvajala oblačila pod lastno blagovno znamko Gorenjska oblačila. Zaradi globalizacije in vse večje konkurenčnosti delavne sile z vzhoda je bila v letu 2007 razpisana likvidacija.